KONGREYE KALAN SÜRE

GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE

ÖNEMLİ TARİHLER

  • 13 Eylül 2020 Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih
  • 6 Eylül 2020 Ödüle Aday Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi

ASİSTAN KONGRE DESTEĞİ16. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ,
8. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ,
4.ULUSAL BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ ve
1. ÇOCUK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KONGRE DESTEĞİ YÖNERGESİ

16. Türk Rinoloji Kongresi, 8.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 4.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve 1. Çocuk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi sırasında 100 tıpta uzmanlık öğrencisine (TUÖ) kongre kayıt ve konaklama desteği verilecektir. Destek koşullarını sağlayan adaylardan en yüksek toplam değerlendirme puanını alan ilk 100 TUÖ’ne bu destek sağlanacaktır. Destek alabilmek için aşağıda tanımlanan şekilde başvuru yapılmalı ve belirtilen koşullar sağlanmalıdır;

I. Destek Başvurusu yapacak aday için koşullar;
a. Adayın 31 Ocak 2020 tarihinden önce Türkiye’deki KBB BBC eğitim kliniklerinin birinde (üniversite veya eğitim ve araştırma hastanesi) TUÖ olarak çalışmalıdır.
b. Türk Rinoloji Derneği veya Kongre web sayfasında bulunan “destek talep formu” doldurulmalı ve form üniversitelerde anabilim dalı başkanı, eğitim araştırma hastanesi sorumlusu tarafından imzalanmalıdır.
c. Madde b de konusu geçen imzalı form PDF formatında bildiri değerlendirme sistemine ek belge olarak yüklenmelidir.

II. Destek almak için önerilen çalışmanın karşılaması gereken koşullar;
a. Çalışma sözel veya poster sunumu olabilir. Başvuru sahibi çalışmada ilk isim olmalıdır.
b. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya sunulmamış olmalıdır.
c. Destek için başvuran çalışma koşulları karşıladığı takdirde aynı zamanda ödül için de başvurabilir.
d. Destek dağıtımında tüm eğitim kliniklerini kapsamak hedeflenmektedir. Ancak kontenjan açığı olması durumunda puanlama dikkat alınarak isimler belirlenecektir.